Cerco Caffe

Fundraise details

ISIN Code NL0015001EC5
Funding goal €1,318,000.00
Fixed price €100.00
Minimum investment €100.00
Maximum investment €1,317,500.00
Opening date May 17 2023
Closing date May 17 2024

Investor fees

Transaction fees primary market 0.00%
Transaction fees secondary market 0.00%

 

General description

Deze belegging is bedoeld voor individuen of instellingen die geloof hebben in het concept en de visie zoals deze beschreven is in dit memorandum en als aandeelhouder willen meedelen in het toekomstige succes van de onderneming. Als aandeelhouder bent u namelijk niet alleen veel meer betrokken bij de onderneming dan bijvoorbeeld crowd- funding of obligatieleningen, maar wordt uw rendement bepaald door het succes van de onderneming. Natuurlijk bestaat er het risico dat uw aandeel minder waard kan worden, beleggen brengt immers altijd risico’s met zich mee, echter uw risico is gelijk aan dat van de grootaandeelhouder.

Highlights

  • Een uniek concept!
  • CERCO-CAFFE® richt zich op de verhuur van espressomachines die werken met speciaal ontwikkelde vers-capsules.
  • Continue ontwikkeling van huurstromen waarbij de vaste kosten niet significant toenemen.
  • Doelstelling van een rendement van 8,25% in de komende 4 jaar met uitloop naar 16% mits de doelstellingen bereikt worden.

Risks and challenges

Risico's van beleggen in certificaten van CERCO CAFFÈ:

Operationeel risico: Derden die betrokken zijn bij de productie of distributie van CERCO CAFFÈ's producten kunnen onderpresteren of failliet gaan, waardoor de financiële resultaten van het bedrijf kunnen tegenvallen. Dit kan leiden tot verlate of lagere dividenden voor beleggers of zelfs het uitblijven daarvan.

Contractueel risico: Overeengekomen contracten tussen CERCO CAFFÈ en haar klanten kunnen niet worden nagekomen, wat kan resulteren in financiële tegenvallers. Beleggers kunnen verlate of lagere dividenden ontvangen of zelfs helemaal geen dividenduitkeringen.

Juridisch risico: Veranderingen in het juridisch klimaat of juridische onzekerheden kunnen ontstaan, bijvoorbeeld door nieuwe beleidsmaatregelen van Nederlandse overheidsinstellingen of andere regulerende instanties. Dit kan leiden tot tijdelijke stopzetting van de aanbieding of verhandelbaarheid van de certificaten. Als gevolg hiervan kan de waarde van de certificaten afnemen of kan het moeilijker worden om ze te verkopen.

Fundraise details

ISIN Code NL0015001EC5
Funding goal €1,318,000.00
Fixed price €100.00
Minimum investment €100.00
Maximum investment €1,317,500.00
Opening date May 17 2023
Closing date May 17 2024

Investor fees

Transaction fees primary market 0.00%
Transaction fees secondary market 0.00%

Files